Trường mầm non Phú Đông tham dự Tập huấn "Phần mềm đánh giá,chấm điểm,phân loại cán bộ ,viên chức,lao động hợp đồng hằng tháng trong các nhà trường"

Trường mầm non Phú Đông tham dự Tập huấn "Phần mềm đánh giá,chấm điểm,phân loại cán bộ ,viên chức,lao động hợp đồng hằng tháng trong các nhà trường"

Ngày 13/01/2022 Trường Mầm non Phú Đông tham dự tập huấn " Phần mềm đánh giá,chấm điểm,phân loại cán bộ,viên chức,người lao động hợp đồng hằng tháng trong các nhà trường" do Phòng GDĐT Huyện Ba Vì tổ ...