TRƯỜNG MẦM NON PHÚ ĐÔNG CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT ĐỂ CHÀO ĐÓN CÁC CON ĐẾN TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP.

TRƯỜNG MẦM NON PHÚ ĐÔNG CHUẨN BỊ ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT ĐỂ CHÀO ĐÓN CÁC CON ĐẾN TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP.

Thực hiện công văn số 1052/UBND-KGVX ngày 8/4/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho trẻ Mầm non được trở lại  học trực tiếp. Trường Mầm non Phú Đông đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng đón ...