• CÔ : CHU THỊ HỒNG HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng mẫu giáo
  • Điện thoại:
   0384305231
  • Email:
   hanhcth-mnpdbv@hanoiedu.vn
 • CÔ : ĐÀO THỊ THỦY
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Nhà trẻ
  • Điện thoại:
   0984314955
  • Email:
   thuydt-mnpdbv@hanoiedu.vn