• CÔ : CHU THỊ BÍCH THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   HIỆU TRƯỞNG - BÍ THƯ CHI BỘ
  • Học hàm, học vị:
   CỬ NHÂN
  • Điện thoại:
   0979977731
  • Email:
   thanhctb-mnpdbv@hanoiedu.vn
 • CÔ : CHU THỊ MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0966959377
  • Email:
   anhmaiphudong@gmail.com
 • CÔ : CHU THỊ HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Chủ tịch Công Đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972810170
  • Email:
   hanhct-mnpdbv@hanoiedu.vn