• CÔ : CHU THỊ MAI
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0966959377
  • Email:
   anhmaiphudong@gmail.com
 • CÔ : CHU THỊ BÍCH THANH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng - Bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0979977731
  • Email:
   thanhctb-mnpdbv@hanoiedu.vn
 • CÔ : CHU THỊ HẠNH
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng - Phó bí thư chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0972810170
  • Email:
   hanhct-mnpdbv@hanoiedu.vn